ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီအာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ေ႐ြးေကာက္ခံအမတ္တစ္စုက ၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းကို အာဏာသိမ္း စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) က တရားမဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာေမလမွာေတာ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDFs) ကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း NUG ကေၾကညာခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ “ျပည္သူမ်ား၏ခုခံစစ္” ကိုေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း NUG သည္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုတရားဝင္ကိုယ္စားျပဳေသာ အစိုးရအျဖစ္ NUG ကေၾကညာထားၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက NUG ကိုသာ သံတမန္ေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ထိုက္သင့္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား မရရွိႏိုင္ေသးေပ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအ​ေျခစိုက္ ေတးသီခ်င္းဝန္ေဆာင္မႈ မိုဘိုင္းအပ္ပကလီေကးရွင္းျဖစ္သည့္ JOOX Music Myanmar သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကုမၸဏၰီမွထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးရသူ အေရအတြက္သည္ တစ္သန္းအထိရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရး႐ုံး (UNOCHA) က ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စစ္ေကာင္စီကိုေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ေဇာ္မင္းကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားက သံ႐ုံးတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳေတာ့ပဲ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက ေသာ့ခတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ စစ္ေကာင္စီက ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေဇာ္မင္းကေတာ့ လန္ဒန္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သံအမတ္ႀကီးေနအိမ္မွ ထြက္ခြာေပးရန္ ျငင္းဆိုထားသည္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္လူသိရွင္ၾကား ဆက္ဆံသင့္သည္။ ေရွးဦးစြာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားက ျမန္မာ့အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ NUG ၏လက္ရွိ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံသင့္သည္။