ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အီရန္ေလယာဥ္မ်ားဆင္းသက္မႈ ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရန္ႏွင့္ျမန္မာအၾကား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ ဆိုေသာ ထင္ေၾကးမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ လက္နက္ေရာင္းခ်ခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာေတာင္းဆိုမႈ ျမႇင့္တက္ေနခ်ိန္မွာပင္ အီရန္က လက္နက္မ်ားေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုလည္း တြက္ခ်က္လာၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနသည့္အတြက္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ တိုတယ္ ႏွင့္ ခ်က္ဗ႐ြန္ကုမၸဏီတို႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းႀကီး ပိုမိုဆိုး႐ြားမလာေအာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ကူညီေပးရန္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ႏိုလင္းေဟဇာက တနလၤာေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း လြန္ခဲ့သည့္္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္သူမ်ားလႈိင္းလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုဗစ္ကူးစက္ေရာဂါ မတိုင္ခင္ကဆိုလွ်င္ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈက ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

အာဆီယံဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မျပဳလုပ္သေ႐ြ႕ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အာဆီယံအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳဘဲ ထားသင့္သည္ဟု စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။