တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ၎၏စစ္တပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအာဏာ သိမ္းၿပီး သုံးလေက်ာ္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) အမည္ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရသစ္ကို တရားမဝင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာပဲ ယူကရိန္းစစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အတိတ္က အပယ္ခံအေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၎၏စစ္ဘက္မဟာမိတ္ေဟာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထံသို႔ ျပန္ၿပီး ဦးလွည့္သြားျခင္းမွာ အံ့ဩစရာတစ္ခုေတာ့လည္း မဟုတ္ေပ။

အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ေသာစစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈျဖစ္သည့္ RCSS စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ လက္နက္အင္အား လူအင္အား မမွ်တသည့္အျပင္ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အလွမ္းကြာလြန္းသည့္ ေနရာတြင္ရွိေနေသာ ယြက္စစ္တပ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းျပႆနာ အမ်ားအျပား ႀကဳံခဲ့ရၿပီး တြက္ခ်က္မႈမွားယြင္းေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ္းမႈကလည္း အေျခအေနမ်ားကို ပိုၿပီးဆိုး႐ြားသြား ေစခဲ့ျပန္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ေၾကာင္း သမၼတဘိုင္ဒန္ အစိုးရအဖြဲ႔က တရားဝင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ဟု အေမရိကန္အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ သိရေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “တစ္ႏွစ္အလြန္” အစီရင္ခံစာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး ျပန္လည္အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကသည္။