ဝါရွင္တန္တြင္ မတ္လကုန္ပိုင္း၌ က်င္းပမည့္ အေမရိကန္-အာဆီယံ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုသာ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ဟု အေမရိကန္က ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံတန္ မီးလင္းခ်ိဳင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသစ္ကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက တည္ေဆာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္က ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ထိုအခ်ိန္က စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးဝင္းခိုင္၏ စာရင္းမ်ားကို စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္မရွိေတာ့ေပ။

JF-17 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ တင္သြင္းခြင့္ရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းပါဝင္သည္။ ၎တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ဘက္စုံသုံး အေပါ့စားတိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး Pakistan Aeronautical Complex ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Chengdu Aircraft Industries Corporation တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

နယူးေဒလီႏွင့္ မတည္ၿငိမ္သည့္ဆက္ဆံေရး ကာလရွည္ၾကာရွိခဲ့သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေဝးလံေခါင္သီေသာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသို႔ ျပႆနာမ်ား တဖန္ျပန္လည္ေရာက္္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ ရ ျပည္နယ္ရွိၿပီး ၄ ျပည္နယ္က ျမန္မာႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသလို ၁ ျပည္နယ္က တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး ရပ္ဆိုင္းၿပီး ထြက္ခြာရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ တိုတယ္ႏွင့္ ခ်က္ဗ႐ြန္ကုမၸဏီတို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအားလုံးကို ထိုင္းကုမၸဏီ PTT Pcl က ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ဘလြန္းဘက္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။