ေနာ္ေဝႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Ine Eriksen Søreide (ဓာတ္ပံု - Norwegian Ministry of Foreign Affairs)

ေနာ္ေဝအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရခ်င္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေဝသံရံုး၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေနာ္ေဝအစိုးရက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအား ကုလသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမည္ဟု ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး Dag-Inge Ulstein က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေနာ္ေဝႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Ine Eriksen Søreide က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရး ျမွင့္တင္ဖို႔ အားထုတ္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြကိုလည္း ကြ်န္မတို႔ ဆက္လက္ကူညီ ေထာက္ပံ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ေနာ္ေဝသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား၊ ကိုဗစ္ကပ္ေဘး ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။

ေနာ္ေဝအစိုးရသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေနာ္ေဝခရိုနာေငြ ၂၇၉ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ သန္းနီးပါး) ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ခရိုနာ ၆၆.၅ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၈၅) ေထာက္ပံ့ရန္လ်ာထားေၾကာင္း ေနာ္ေဝသံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Author: Admin