ICJ တရားရံုး၏ တရားသူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ အက္ဘ္ဒူကာဝီအာမတ္ယူဆြတ္ဖ္ ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

ICJ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ မြတ္ဆလင္ (မူရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟုေဖာ္ျပ) အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၎တို႔ကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ အိမ္မ်ားႏွင့္ေက်းရြာမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း တုိ႔အျပင္ မည္သည့္ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္မဆို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္အပါအဝင္ အေရးေပၚအစီအမံ ၄ ရပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းကို အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။

ICJ က ထိုသို႔အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ထိုအမိန္႔အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက လိုက္နာေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ဖိအားေပးႏိုင္စြမ္း ICJ တြင္မရွိေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ICJ တြင္တရားစြဲဆိုေသာ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ICJ ၏ အမိန္႔အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လိုက္နာလာေအာင္ ဖိအားေပးေစလိုလွ်င္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီထံ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကသာ ICJ ၏အမိန္႔အတိုင္း ျမန္မာႏို္င္ငံကလိုက္နာလာေအာင္ အင္အားသံုးျပီး ဖိအားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ICJ ၏အမိန္႔ကို အေရးမစိုက္ပဲေနခ်င္လွ်င္ ေနႏိုင္ခြင့္ရွိေနေစျခင္း ျဖစ္သည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ ၅ ႏိုင္ငံအနက္မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကမဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔ျဖစ္ျပီး က်န္ ၃ ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ျဗိတိန္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွား ၂ ႏိုင္ငံစလံုး သည္ ယခင္က မြတ္ဆလင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚဖိအားေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တားျမစ္ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓကမ်ားရွိသည္။ အနီးဆံုးသာဓကအေနႏွင့္ျပရလွ်င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္းက လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွေနျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရွိေသာေဒသမ်ားအားလံုးတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ရရွိရန္အေရးၾကီးေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္မည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားႏုိင္ငံတုိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးအရ တရုတ္၊ ရုရွားတုိ႔ႏွင့္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေနရာ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတုိ႔က ယခု ICJ ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ဆက္လက္၍ အကာအကြယ္ေပးသြားမည္မွာ ေသခ်ာလ်က္ရွိရာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ လာမည့္ လပိုင္းအတြင္းႏွင့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖိအားေပးသြားႏုိင္စရာ လမ္းမျမင္ေပ။

တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ယခုလအေစာပိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီး ေရာက္ရွိစဥ္အတြင္း နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအပါအဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၃ ခုအထိလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ က်န္တစ္ကမၻာလံုးကို တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရး ရွိေနေၾကာင္း အတိအလင္းျပသသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္အၾကီးဆံုး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံအတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ ၂၅.၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။ ပထမေနရာတြင္ရပ္တည္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမွာ စကၤာပူႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း၏ ၂၆.၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။

သမၼတရွီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ တိုင္းျပည္ဂုဏ္သိကၡာ၊ တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္သြားႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ အခိုင္အမာပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္း၊ တည္ျငိမ္ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရွီ၏ယင္းခရီးစဥ္အတြင္းမွာပင္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားအဓိကျဖစ္ပြားရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွစြပ္စြဲေနေသာ မြတ္ဆလင္ မ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ ဗဟိုခ်က္လည္းျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသးသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စိုက္ထူထားေသာ တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္အား ႀကိဳဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္အနီးတြင္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မွာ တရုတ္တစ္ႏုိင္ငံတည္းမဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းက ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ပံ့ပိုးကူညီေရးစီမံကိန္းဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည့့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO မ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ၎၏စီမံကိန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံတစ္ခုခုကို အားေပးရာမေရာက္ေစရန္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္း လူမႈေရးသာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ဖလွယ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အာမခံခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔မွာ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ လိမ့္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ျမင္ေယာင္ၾကည့္၍မရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ NGO အမ်ားအျပားကပင္ ဝုိင္းဝန္းေဝဖန္ခဲ့ ၾကသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ရုရွားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ရွိခဲ့ ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကပင္ အနည္းဆံုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၄ သန္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားေရာင္းခ်ေပးရန္ သေဘာတူညီထားခဲ့ေသးသည္။ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာပညာေရး ေလ့လာသင္ၾကားေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မွအရာရွိဦးေရမွာ ၆၀၀ ခန္႔အထိရွိေနခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏စီမံမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကမၻာတဝန္းမွကုမၸဏီေပါင္းမွာလည္း ၆၀ ခန္႔အထိရွိေနသည္။ ထိုအေျခအေနကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ရန္ႏွင့္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈတြင္ ၾကံရာပါအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းက အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာၾကီးအတြက္စီးပြားေရးတံခါးကို ဖြင့္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစျပီး ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူေစရန္ မူဝါဒမ်ား၊ စည္းကမ္း၊နည္းလမ္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ညွိႏိႈင္းျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ တရုတ္ႏွင့္ရုရွားအျပင္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စီးပြားေရး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ အေျခအေနမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနဖြယ္ရာရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ဖိအားေပးရန္ မစြမ္းသာသည့္အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ICJ ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၾကိဳဆုိစရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား အမွန္တကယ္ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဖိအားေပးႏုိင္ရန္မွာမူ အလွမ္းေဝးလြန္းလွသည့္ အေျခအေနတြင္သာ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

ေမာင္ၿဖိဳး
(The Bangladesh Chronicle တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ When economics prevails over genocide ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္မွီျငမ္းကိုးကားၿပီး ေဖာ္ျပပါသည္။)

Author: Admin