ဓာတ္ပုံ - Total Energies

DMG ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး ရပ္ဆိုင္းၿပီး ထြက္ခြာရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ တိုတယ္ႏွင့္ ခ်က္ဗ႐ြန္ကုမၸဏီတို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအားလုံးကို ထိုင္းကုမၸဏီ PTT Pcl က ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ဘလြန္းဘက္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုတယ္ႏွင့္ ခ်က္ဗ႐ြန္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုေပါင္း အစုရွယ္ယာ ၅၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို PTT ၏ ကုမၸဏီခြဲ PTTEP က ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း ကုမၸဏီအမ်ားအျပားကလည္း ရတနာစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကၿပီး PTTEP အပါအဝင္ အျခား ကမ္းလွမ္းထားသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု ျမန္မာစစ္တပ္ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာေၾကာင္း ဘလြန္းဘက္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

PTTEP က “တိုတယ္နဲ႔ ခ်က္ဗ႐ြန္တို႔ရဲ႕ ရွယ္ယာအားလုံးကို ဝယ္ယူလိုတဲ့ဆႏၵ ရွိတယ္လို႔ အသိေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီရွယ္ယာေတြအားလုံးကို သူတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးသင့္ မေပးသင့္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေသခ်ာေသးပါဘူး” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေနၾကခ်ိန္၌ PTTEP ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

ျပင္သစ္ပိုင္ တိုတယ္ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန႔္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ကာ အစုရွယ္ယာ ၃၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ရတနာစီမံကိန္း၏ ရွယ္ယာ ၂၈.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေမရိကန္ကုမၸဏီ ခ်က္ဗ႐ြန္က ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ထိုင္းကုမၸဏီ PTTEP က ၂၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

“PTTEP သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရးအတြက္ အဓိကဦးစားေပး စဥ္းစားကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတြင္ အေရးပါေသာ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရတနာစီမံကိန္းႏွင့္ MGTC ပိုက္လိုင္းတို႔၏ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ အလားအလာမ်ားကို အထူးအေလးထား သုံးသပ္လ်က္ရွိ” ေၾကာင္း ကုမၸဏီဘက္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

PTT မွ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားသည္ ရွယ္ယာဝယ္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ယခုလအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ရတနာစီမံကိန္းမွ ႏွစ္စဥ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ကုဗမီတာ ၆ ဘီလ်ံကို မုတၱမ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီ (MGTC) ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည္။ က်န္ရွိေသာ ပမာဏကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း တိုတယ္ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Author: DMG