မေလးရွားနိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ရိုးရွင္းေၾကာင္း၊ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ သံတမန္ဆက္ဆံ ေရး ထူေထာင္ထားရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ မိမိတို႔နိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးကို အေလၽွာ့အတင္း လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မႏွစ္က အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးတြင္ မေလးရွား၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္အား ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္သာ အသိအမွတ္ ျပဳထားခ်ိန္၌ Lim Jock Hoi ၏ ယခုလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဆီယံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ အာဏာသိမ္းထားေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုသာ တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) သည္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ (PDF) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအား လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ PDF ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NUG ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဆက္လက္ဆႏၵျပေနၾကဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ အရွိန္အျပင္းဆုံး ကာလကိုေတာ့ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကလည္း ဤအခ်က္ကို ကိုင္ကာ သူတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနဟန္ ရွိသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ကလည္း အထင္ႀကီးေလးစားေလာက္ဖြယ္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္သကဲ့သို႔ ႐ုတ္တရက္ ထိုးဆင္းသြားေစခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးစနစ္၏ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္သိျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီေပးနိုင္မည့္ ေဒသတြင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကို ဆက္သြယ္ ညႇိႏွိုင္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။