ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ Development Media Group (DMG) သည္ ရခုိင္ျပည္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀မႈ၊ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ တင္ဆက္မႈမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

လက္ရွိမွာ DMG အေနျဖင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥအပါအ၀င္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ ရခိုင္ေရးရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိလာေသာေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ဝန္းရံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို မ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။

မိဘျပည္သူမ်ား ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုရ႐ွိမွသာ DMG သတင္းဌာနအေနျဖင့္ ေရ႐ွည္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ ကာ သတင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ယခုထက္ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘဏ္စာရင္းမ်ားထံ အလွဴေငြထည့္ဝင္ျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

KBZ Bank Account:
01730201700571102
KBZ Pay:
09 264 401 360
CB Bank Account:
0015600100062731
CB Pay:
09 456 251 219
YOMA Bank Account:
002844152001745
Wave Money:
09 456 251 219
AYA Bank Account:
0012202010086467
PayPal Account Name:
dmgfunds@gmail.com