ရခိုင်က MSME လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီက တစ်စုံတစ်ရာထောက်ပံ့မှုမရှိသေးဟုဆို

ရခိုင်က MSME လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီက တစ်စုံတစ်ရာထောက်ပံ့မှုမရှိသေးဟုဆို

30 Aug 2022

ဗီဒီယိုများ