စစ်တွေမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အမှိုက်သိမ်းစနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ ဒေသခံတွေလိုလားနေ

စစ်တွေမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အမှိုက်သိမ်းစနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ ဒေသခံတွေလိုလားနေ

15 Jun 2022

ဗီဒီယိုများ