သာလီစြပါ (Daily News 21.6.2018)

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္သန္းေဝ ဖမ္းဆီးခံရ

- အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းထားတ့ဲ လယ္ယာေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးဖုိ႔နဲ႔ မလုိအပ္ဘဲ သိမ္းဆည္းထားတ့ဲ လယ္ယာေျမေတြကုိ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္သူေတြ ေတာင္းဆုိ

- အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံခဲ့ရတဲ့ ႐ိႈင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ျပန္လႊတ္

- ေရလုပ္သားေတြရဲ႕ဘဝ မွာ ဘဝအာမခံခ်က္ မရွိသလို စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပဖို႔အတြက္ အခက္အခဲေပါင္းစံုနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနရတယ္လုိ႔ ေက်ာ့ပိုက္ေရလုပ္သားေတြက ေျပာတ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG