မိုခါမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

ရခိုင်ပြည်အတွင်း မိုခါမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ

By Admin 01 Jul 2023

မိုခါမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်နေ့က တိုက်ခတ်ခဲ့သော "မိုခါ" ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်အတွင်း ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ

https://assets.dmediag.com/2023/July/Impact assessment report on Mocha disaster_final version-compressed.pdf

ဗီဒီယိုများ