ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္က နယ္ေျမ (၄) ၿမိဳလူမ်ိဳးေနထုိင္ေသာ လေဘာ္ေက်းရြာ (ၿမိဳရြာ) အနီးရွိ ဝါးေတာ၌ ဘဂၤလီ (၃၀) ဦးခန္႔က နတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ (ၿမိဳ)မွ ၿမိဳလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးအား ဓားျဖင့္ ဝိုင္းခုတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိၿပီး ေမာင္ေတာေဆးရံုမွာ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ရပါတယ္။ 

ဓားျဖင့္အခုတ္ခံရၿပီး ေမာင္ေတာေဆးရံုမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနရတဲ့ ဦးေမာင္သာ ကို DMG သတင္းေထာက္ ကိုဝံသ(ေမာင္ေတာ) က သြားေရာက္ေမးျမန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Author: DMG