မၾကာမီက်င္းပေတာ့မယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ပင္လုံသုိ႔ ရခုိင္မွ တက္၊ မတက္ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကို DMG သတင္းေထာက္ ကိုခ်မ္းေအးက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Author: ခ်မ္းေအး/DMG