သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသားေတြ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ညႊန္ၾကားထားၿပီး တျခားႀကိဳက္တ့ဲေနရာမွာ ေနထုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးမယ္လုိ႔ ေမာင္ေတာခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္က ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔ကေျပာဆုိခ့ဲပါတယ္။

ရုပ္သံ - ဝံသ (ေမာင္ေတာ)

Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group