တာ၀န္ေပးအပ္ကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ မေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ တင္သြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔ ဥကၠဌေနရာက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဘူးသီးေတာင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းကုိ DMG သတင္းေထာက္ ကုိမုိးေဇာ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

 

Author: DMG