“ ေျမေနရာတစ္ေနရာမွာ ကိုယ္ေဆာက္ခ်င္သလို ၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလို ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ လုပ္လို႔မရဘူး။ အစိုးရရွိတယ္၊ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီေနရာေနလို႔မရဘူး၊ ဒီေနရာေရြ႕ပါဆိုၿပီး ေသခ်ာေျပာျပေနတာ။ ” ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ခိုင္က ကိုယ္ထူကိုယ္ထ သေဘာၤေကြ႕ေက်းရြာသားမ်ားအား ဒီကေန႔ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ ရွင္းျပေျပာၾကားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာ ေနအိမ္ေတြကုိ စတင္ၿဖိဳဖ်က္ေနၿပီး လူေတြကုိလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနသလုိ မနက္ျဖန္လည္း ေဒသခံေတြကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

႐ိုက္ကူး - ဝံသ (ေမာင္ေတာ)

Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group