ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္၊ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ကာ ေလ့လာစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေပးေရးအဆိုကို စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

Author: Admin