ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲအက်ိဴးဆက္ေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း၊ မီး႐ႈိ႕ခံရမႈျဖစ္စဥ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာေနသည္။

အခုႏွစ္ေ မလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ လကၠာေက်းရြာ မီး႐ိႈ႕ခံရမႈျဖစ္စဥ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းစားေဆာင္ႏွင့္ ေနအိမ္ (၂၀၃) လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုးစုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၁၃,၂၃၅) အထိ ရွိခဲ့သည္။

လကၠာရြာမီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ေနအိမ္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ား ပါဝင္သြားေသာေၾကာင့္ ေငြက်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဖိုးခန္႔ ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့သည့္ ေဒၚမလွညႊန္႔ကို ၄င္းေနထိုင္သည့္ တိမ္ညိဳစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး DMG က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။

အင္တာဗ်ဴး / တည္းျဖတ္ - ခ်မ္းေအး

Author: Admin