နျပည္ေတာ္၊ MICC 2 မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ပင္လံုုညီလာခံမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာသြားတ့ဲ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လုိ႔ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ AA အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တက္ေရာက္လာတဲ့ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညိဳထြန္းေအာင္ကေျပာပါတယ္။ 

ေျမာက္ပိုုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔(၇)ဖြဲ႔နဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ FPNCC ေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ပန္းခမ္းမူအတိုုင္းသာသြားမယ္လိုု႔ေျပာပါတယ္။ ပန္ခမ္းမူမွာ ဘာေတြကိုုပါလဲဆိုုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ မီဒီယာေတြကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုသြားတာေတာ့မရွိပါဘူး။

ရကိၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA အေနနဲ႔ ၂၁ပင္လံုုညီလာခံကိုု တရုုတ္ႏိုု္င္ငံရဲ႕ မျဖစ္မေနတိုုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္သာ လာေရာက္တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၃ရက္ေန႔ကထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါေသးတယ္။

Author: ေကာင္းေကာင္း