ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း

ေက်ာ္လင္း(ေရာင္စံု) ေရးသားသည္။

ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ (DMG) ။    ။ ေျပာင္းလဲျခင္းနိယာမ သေဘာတရားအတိုင္း အစိုးရႏွစ္ဆက္တိုင္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း၏ တာ၀န္ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္က ေနရာယူလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ရွိရင္းနိမိတ္ပံုမ်ားထက္ ျပႆနာမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရာထူးမ်ားအနက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၏ အာ႐ံုစူးစိုက္ခံရမႈသည္ ရခိုင္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၂၀၁၂ ျပႆနာမ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအသြင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာရင္းျမစ္မွာ နယ္ေျမရလိုမႈ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔အပိုင္းကို တာဝန္ယူရေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္း အေနျဖင့္လည္း ျပႆနာမ်ားႏွင့္ထပ္တူ အိပ္ေရးမဝခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သလား။ ျပည္သူလူထုကို ေက်နပ္ေစေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့သလား ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ယခု ၄င္း၏ေနရာတြင္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ယူမည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္၏ အနာဂတ္ေျခလွမ္းမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္သာ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဦးထိန္လင္း တာ၀န္က်ေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကလည္း အမ်ားသားပင္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းသည္ ၄င္းတာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရမ္းၿဗဲ၊ ေက်ာက္နီေမာ္မွ အစျပဳ၍ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတို႔တြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးအတြက္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္း၏ဆက္ထံုးမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ (၉) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ စီးနင္းခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မရွိခဲ့ေပ။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ သဟဇာတက်သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပသည္။ တနည္အားျဖင့္ ေျမျပင္ကိုအေျချပဳေသာ ဆက္ဆံေရးကို အေျချပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေရးေျပလည္မႈေၾကာင့္ပင္လွ်င္ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္စြမ္း မရွိသည့္ အျခင္းအရာမ်ားကို လႊမ္းမိုးသြားတတ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း NCA အဖြဲ႕ဝင္ ALP (ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ)ႏွင့္ ဆက္ေရးေရးမွာ အေပၚယံဆက္ဆံေရး ေျပလည္သလိုရွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္ထဲတြင္ ALP တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ယူနီေဖာင္းဝတ္ခြင့္ကို တားျမစ္ခဲ့ျခင္း၊ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားမႈကို Statement ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ALP ဒုတာဝန္ခံ ခိုင္မ်ိဳးထြဏ္း အား ဖမ္းဆီးခဲ့မႈတို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ နယ္လံုဝန္ႀကီး ဦးထိန္လင္း၏ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ဆိုဖြယ္ရွိသည္။

အသစ္ခန္႔အပ္လုိက္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္။ (ဓာတ္ပုံ - ေဝလင္း)

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ မ်ားျပားလာသေလာက္ ဒိုင္ႀကီးမ်ားကို မဖမ္းမိျခင္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သတ္ေနမႈတို႔သည္လည္း နယ္လံု၀န္ႀကီး ဦးထိန္လင္းအတြက္ ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ရာထူးအေျပာင္းအလဲကို ဆက္ခံမည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္အား အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ားက တာ၀န္ေပးရန္ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းလွ်က္ရွိသည္။

မည္သည့္အရာက စလုပ္မလဲ

ယခုတေလာ အေရးႀကီးေနသည့္ နယ္စပ္ျပႆနာမွာ ဘူးသီးေတာင္ ၊ ေမာင္ေတာ ၊ ရေသ့ေတာင္စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ကလည္း လံုျခံဳေရးဗဟိုဌာနကို အၾကမ္းဖက္စီးနင္းခံရေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေမာင္ေတာ က်ီးကန္းျပင္ ဌာနခ်ဳပ္ ၊ ရေသ့ေတာင္ ကိုးတန္ေကာက္ ရဲစခန္းတို႔ပါ၀င္ကာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အစိုးရနဲ႔ဆက္စပ္မႈရွိသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနသည္။ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကလည္း ေမာင္ေတာ တရိန္းေဒသတြင္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စု (၂) ဦးအား သတ္ျဖတ္ခံရမႈရွိေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚအား (၃၄၅)တပ္မွ တာ၀န္ယူကာ လံုၿခံဳေရးယူထားရသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ ထိရွလြယ္ေသာ နယ္ေျမအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊ တပ္မေတာ္မ်ားျဖစ္ရန္ အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဖြင့္ဆိုၾကသည္။

ေမာင္ေတာတြင္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဟု အပုိင္းလိုက္ေက်းရြာမ်ားရွိရာ ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ႀကိမ္ေခ်ာင္းကို ေျပးဆြဲေနေသာ လိုင္းကားမ်ားကိုလည္း ျပႆနာျဖစ္လွ်င္ ရပ္နားထားရသည္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းသို႔ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို နယ္လံု၀န္ႀကီးမွ နည္းဗ်ဴဟာအသစ္မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

တကယ္တမ္းကြင္းဆင္းၾကည့္လွ်င္ ဘူးသီးေတာင္ ၊ ေမာင္ေတာတြင္ရွိေသာ ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ဘဂၤလီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သီးျခားကင္းကြာ၍ မရသည့္ အေနအထားျဖစ္ရာ ၊ စီးပြားေရးအရ ပတ္သက္ေနၾကရသည္။ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေဒသခံငါးရာေက်ာ္ တက္ေရာက္သည့္ ေမယုေဒသဌာနတိုင္းသားမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးညိႇႏႈိင္းေရး အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္းေရး၊ အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ တရားခံအစစ္အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ သားဥပေဒႏွင့္ မညီဘဲ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားမႈအား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းကာ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီမ်ားကို ဒုကၡသည္စခန္းျဖင့္ထားရန္၊ ေမယုေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ကာ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးၿပီး ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပးရန္၊ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏို္င္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာသြားရန္၊ လူဦးေရထိ္န္းညႇိျခင္း ဥပေဒႏွင့္ တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒတို႔ကို က်င့္သံုးရန္ စသည့္အခ်က္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ အရပ္သား ၄၃ ဦး အသတ္ခံရၿပီး ၂၆ ဦးမွာလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာ တရိန္းေဒသမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏွစ္ဦးသတ္ျဖတ္ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ နယ္ေျမခံရဲစခန္းအား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္နာရီခန္႔ၾကာမွ ေရာက္ရွိလာသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားမွာ ၄င္းေဒသမွ နယ္ေျမခံရဲမ်ားအား အားကိုးယံုၾကည္မႈနည္းေနေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္း က ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပင္လယ္ျပင္လံုျခံဳေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူရ၏ နို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားခ်က္အရ သစ္ခိုးေလွ (၁၇) စင္း ၊ ကၽြဲႏြားေမွာင္ခိုေလွ (၁၆)စင္း ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေလွ (၁၂)စင္း ၊ တရားမ၀င္ကုန္တင္ေလွ (၆)စင္း၊ လူေမွာင္ခိုေလွ (၆)စင္းနဲ႔ တရားမ၀င္နိုင္ငံျခား ငါးဖမ္းေလွ (၃)စင္း စုစုေပါင္းအစင္း (၆၀) ကာလတန္ဖိုး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ဒသမ ၂၄ ဘီလီယံ (၂,၂၄၄,၈၇၀,၀၀၀က်ပ္) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ပင္လယ္ျပင္ကေန ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ (၃) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ေသာ စက္ေလွအစင္း ေပါင္း(၆၀) တြင္ (၅၇)စီးက ေမွာင္ခိုေလွမ်ားျဖစ္ေနျခင္းမွာ ရခိုင္ပင္လယ္လံုျခံဳေရးကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိလည္း မူးယစ္ေမွာင္ခိုမွဳမ်ားက ေရလမ္းကရွိေနေၾကာင္းကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ သတင္းမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ ရွိရင္းစြဲ လုပ္နည္းလုပ္စဥ္အတိုင္း ဆက္သြားမလား … ။ Modify လုပ္ကာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ဖန္တီးမလား….။ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားက ဘယ္လိုရွိေနမလဲဆိုသည္က စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

ေမယုခရိုင္လံုျခံဳေရး

၁၄- ၁၀ -၂၀၁၆ ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၁/၂၀၁၆)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေအာက္တိုဘာလ (၉-၁၀-၂၀၁၆)ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ က်ီးကန္ျပင္ဌာနခ်ဳပ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ျပည္ပမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမွဳမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိလည္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ISIS တို႔၏ ကမၻာ့အႏွံ႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ား လက္လြတ္ခံရမႈစစ္ဆင္ေရးကို စီမံေရးဆြဲေသာ ISIS မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕နိုင္ငံတို႔တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာဘဂၤလီမ်ားမွာ နိုင္ငံရပ္ျခားမ်ားထိ သြားေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္နည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားရန္ထြက္ခြာျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ နယ္စပ္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။ Harakahal - yaqin (Movement of faith) အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၇ခုနွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အာရကန္ရုိဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္မေတာ္ (Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA) ဟူေသာ အမည္သစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ အမည္သစ္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲျခင္းမွာလည္း ေမယုခရိုင္အတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။

ISIS ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႔ထဲမွ ခြဲထြက္ၿပီး အသက္(၄၆) နွစ္အရြယ္ ဘတ္ဒါဒီ က တည္ေထာင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘတ္ဒါဒီေသဆံုးသည့္သတင္းကို ဆီးရီးယားလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာနီ အတ္ဒူရာမန္က သံသယရွိေနၿပီး မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ဘတ္ဒါဒီကဆီးရီးယားမွ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ တျခားေနရာတစ္ခုတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ထားမႈလည္းရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုကဲ့သို႔ IS အဖြဲ႔၀င္တို႔၏ ကစဥ္ကလ်ားျဖစ္လာမႈ၊ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တိုက္ရိုက္ရွာေဖြမႈမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ၄င္းတို႔မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားရွိေသာ ေနရာမ်ားမွ လာေရာက္ခိုလံႈရန္ အခြင့္အလမ္းက ပိုမ်ားလာနိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားကိုလည္း နယ္လံု၀န္ႀကီးအသစ္မွ မ်က္ေျခမျပတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ISIS မွ ထြက္ေျပးလာသူတို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နယ္ေျမမ်ားကို ခိုလႈံရာ ပစ္မွတ္အျဖစ္ ထားရွိလာသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ နာမည္ႀကီးေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမယုခရိုင္ေဒသတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ေရႊးခ်ယ္ရာ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက သက္ေသျပလွ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီကာလက သမၼတ ဒူတာေတး ခရီးသြားေနစဥ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း မာလ၀ီၿမိဳ႕ကို ISIS အဖြဲ႕မွ သိမ္းပိုက္ကာ အရပ္သားမ်ားကို ဓားစာခံလုပ္ေဆာင္ထားခဲ့သည္။ ယခုထိ အစိုးရႏွင့္စစ္ေသြးၾကြအုပ္စုမ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။

အသစ္ခန္႔အပ္လုိက္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိေနစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - ေဝလင္း)

ရခိုင္ျပည္ေမယုခ႐ိုင္တြင္လည္း ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၇ ေမလကုန္အအထိ ရွစ္လအတြင္း အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ ၃၃ ဦး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး အဆိုပါ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ဟု ယူဆၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ဦးစြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တရိန္းေက်းရြာမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၂ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည္တြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုၾကားထဲတြင္ ေနထိုင္ရင္း၊ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တာ၀န္ယူထားသည့္ၾကားမွ ၄င္းတို႔ပစ္မွတ္ထားသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သတ္္ျဖတ္လာျခင္းတို႔မွာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ISIS စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ကို သစၥာခံထားသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ၃၁ ဖြဲ႕ထက္မနည္းရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနတြင္ ရခိုင္ျပည္လံုၿခံဳေရးမွာ ျပည္သူတို႔ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္အားထားစရာျဖစ္လာရန္ အထူးအေရးႀကီးေနသည္။ လက္ရွိအစိုးရဖက္မွလည္း အေနာက္တံခါးေဒသျဖစ္ေသာ ေမယုခရိုင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ နယ္ေျမခံစည္းရိုးမ်ားကို ယခင္ထက္ လံုၿခံဳခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေနမႈ၊ အသစ္တည္ေဆာက္မႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင့္လံုၿခံဳေရး နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးအသစ္အား ယခင္နယ္လံု၀န္ႀကီး၏ မၿပီးျပတ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားက ေစာင့္စားလွ်က္ ရွိေနသည္။

Author: Admin