သံဇစ္ျမစ္ေရညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ေဒသခံေရလုပ္သားတို႔အေျခအေန ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ (အင္တာဗ်ဴး)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျမေဒးကြ်န္းျမစ္ေရျပင္မွာ ညစ္ညမ္းေနတဲ့ေရေတြ ေတြ႕႐ွိခဲ့ ရတဲ့အတြက္ ေဒသခံေရလုပ္သားေတြဟာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီညစ္ညမ္းေရမွာ ဆီေငြ႕သန္းတာ၊ ဆီအနံ႔ေတြ မေတြ႕႐ွိရတဲ့အတြက္ ေရနံပါဝင္မႈမ႐ွိဘူးလို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန(႐ံုးခ်ဳပ္)မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဓါတ္ခြဲခန္း စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းကေတာ့ ျမေဒးကြ်န္း ညစ္ညမ္းေရနမူနာကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ ခဲဓါတ္က ၁၀ ဆ၊ ဗီေနာဓါတ္က ၂၆ ဆ မ်ားေနတာကိုေတြ႕ရတယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အခုလို ျမေဒးကြ်န္းညစ္ညမ္းေရနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပဲ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မွာလည္း ညစ္ညမ္းေရေတြ ေတြ႕႐ွိလာရတယ္လို႔ ေျပာဆိုလာၾကပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ညစ္ညမ္းေရေတြျဖစ္ေပၚလာမႈနဲ႔ ေဒသခံေရလုပ္သားေတြ ႀကံဳေတြ႕ရမႈ အေျခအေနေတြကို အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပိုက္လိုင္းေရးရာေစာင့္ၾကည့္လႈပ္႐ွားေရးအဖြဲ႕ကေန ကြင္းဆင္း ေမးျမန္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုျမစ္ေရျပင္မွာ ညစ္ညမ္းမႈေတြျဖစ္ေပၚလာတဲ့ေရေတြဟာ ေဒသခံေရလုပ္သားေတြအေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈေတြ႐ွိခဲ့သလဲဆိုတာကို ကြင္းဆင္းေမးျမန္းမႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပိုက္လိုင္းေရးရာေစာင့္ၾကည့္လႈပ္႐ွားေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကိုမ်ိဳးလြင္ကို Development Media group က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမးျမန္း - ေနဝင္းစံ

Author: ေနဝင္းစံ