စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔မွာ ရခိုင္လူငယ္ေတြဦးေဆာင္ၿပီး “လူငယ္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုတိုးတိုးေအာင္က ရခိုင္ျပည္နယ္က ျပည္သူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို အခုမွစၿပီး ဝင္ရမယ့္အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္လို႔ DMG နဲ႔ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

Author: Admin