ဇူလိုင္ ၁၄ | DMG

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈမွာ (၇) လေက်ာ္ ျမင့္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္း စစ္ပြဲေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ျပည္သူ (၅) ေသာင္းေက်ာ္မွာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ား၌ ဆင္းရဲဒုကၡႀကီးစြာျဖင့္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္မွ ဖမ္ဆီးစစ္ေဆးစဥ္ အရပ္သူေသဆံုးမႈမွာ အနည္းဆံုး ၁၅ ဦးထက္ မနည္းရွိလာၿပီး လက္သည္မေပၚသည့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ေသဆံုးမႈမွာလည္း အနည္းဆံုး ၁၀ ဦးထက္မနည္း႐ွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရား စြဲဆုိခံထားရၿပီး အမႈရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း ႐ွိေနေသးသည္။

စစ္ပြဲ၏ဒဏ္ကို အဓိကခံရေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွွာ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊  ေက်ာက္ေတာ္၊  ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ခံစားေနၾကရၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ား မီး႐ႈိ႕ခံရသည့္အျပင္  ေက်းလက္ေဒသမွ ေတာင္သူမ်ား၏ ကြ်ဲႏြားမ်ားအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ မုိးရာသီအစာေရစာအျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ ေကာက္႐ုိးပုံမ်ားလည္း မီးခ်ိဳ႕ခံေနရသည္။ ထုိ႔ျပင္  ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားအား မုိးရာသီအတြင္း ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးမႈကုိလည္း ပိတ္ပုိင္ခံေနရသည့္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္သာမက ရခုိင္တျပည္လုံးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈပိုင္းတြင္ အခက္အခဲ ႐ွိလာႏုိင္သည္။

ဤသုိ႔ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ ျပည္သူမ်ား စစ္ေဘးဒဏ္ကုိ အလူးအလဲခံစားေနခ်ိန္ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္မွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရသည္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္လာသလို ကုလားတန္ျမစ္ေရမွာလည္း စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္လြန္လာခဲ့သည့္အတြက္  ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေက်ာ္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္  ေက်းရြာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေရေက်ာ္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းသို႔ ေရေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ - စစ္ေတြကားလမ္းမႀကီးရွိ လမ္းပိုင္းမ်ား၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားကိုပါ ေရေက်ာ္ဝင္ေရာက္သျဖင့္ ကုန္လမ္းခရီးသြားယာဥ္လိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕ ရပ္နားထားရသလို၊ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေက်ာ္ဝင္ေရာက္သည့္ ေက်းရြာသားမ်ားမွာ နီးစပ္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခိုလံႈေနၾကရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ တိမ္ညိဳစစ္ေရွာင္စခန္း၊ စင္းေဘာကိုင္း ဒုကၡသည္စခန္းတို႔မွာ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအေနျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ၄င္းစခန္းမ်ားသည္ စစ္ေဘးေရွာင္လူဦးေရ အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ စခန္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းမည္ဆိုပါက တစ္ျခားေသာ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားမွာလည္း  ေရေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္သည္။

စစ္ေ႐ွာင္စခန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီအေထာက္အကူျပဳေပးမည့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴ႐ွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရးအပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ တျခားလူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။

ပုိ၍ဆုိး၀ါးသည္မွာ မူလစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အစစအရာရာ ခ်ိဳ႕တဲ့စြာေနထိုင္ေနၾကရေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားမွာ ယခုတဖန္ ေရေဘးေၾကာင့္ တျခားေနရာမ်ားသုိ႔ တိမ္းေရွာင္လာၾကရျပန္သည္။ ေရေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔လာႏုိင္ေသာ ေျမာက္ဦးႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာသို႔ အခ်ိန္မီ ပို႔ေဆာင္ေပးေရးမွာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္လာသည္။ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္  ေရေဘးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္  ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံကာအလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာေပသည္။

စစ္ေရွာင္အမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ေရေဘးအႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စီစဥ္ထားရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လာပါသည္။

စစ္ေဘးေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေရေဘးေၾကာင့္တဖန္ အခက္အခဲျဖစ္လာျခင္းသည္ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ဆိုသလို အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေနျဖင့္ စစ္ေဘး၊ ေရေဘးသင့္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားကို အခ်ိန္မီ အကူအညီေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း DMG မွ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

Author: Admin