အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | DMG

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ကာ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေဘးတိမ္းေ႐ွာင္လာၾကသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးမွာလည္း တစ္သိန္း ေျခာက္ေသာင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္အထိ ႐ွိလာၿပီျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ေဒသ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားျခင္းမ႐ွိဘဲ ဆက္လက္ျပင္းထန္ႏိုင္ေျခ႐ွိၿပီး စစ္ေဘးေ႐ွာင္ဦးေရလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည္။

ေသနတ္သံ၊ အေျမာက္သံမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာရသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားမွာ အမိုးမလံု၊ အကာမျပည့္စံုသည့္ တန္းလ်ားတဲအိမ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ေနထိုင္ေနရသည္။

လက္႐ွိတြင္ မိုး႐ြာသြန္းေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမိုးအကာမျပည့္စံုသည့္ တန္းလ်ားတဲမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအဖို႔ ပို၍ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္။ မိုး႐ြာသည့္ တစ္ေန႔တာသည္ သူတို႔၏စားဝတ္ေနေရးအေပၚ မ်ားစြာ႐ိုက္ခတ္လာသည္။

မိုးလံု၊ ေလလံုသည့္ေနရာတြင္ ေကာင္းစြာမေနရဘဲ မိုးေရတစ္စက္စက္ စီးဆင္းေနသည့္ တဲအိမ္မ်ားတြင္ ေႏြးေထြးမႈမ႐ွိဘဲ ေနထိုင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ထမင္း၊ ဟင္း ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ ေနရာမ႐ွိေသာေၾကာင့္ ထမင္းမစားရဘဲ ေနရသူမ်ားလည္း ႐ွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ မၾကာမီတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနသည့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားသည္ တစ္ျခားေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ တျခားစစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ားတြင္လည္း ခိုလံႈသူဦးေရ ျပည့္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုလက္ခံရန္ အသင့္အေနအထားတြင္ မ႐ွိသည္ကို ၾကားသိရသည္။

တစ္ျခားေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းအသစ္ တည္ေဆာက္မည္ကိုလည္း အစိုးရကလက္မခံေပ။ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ေပးသည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ခိုင္းေသာေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းအသစ္ တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္မွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနသည္။

တုိက္ပြဲ၏ဆိုးက်ိဳးသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မသက္သာေပ။ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားစြာခံစားရသည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သည့္ ျပည္သူမ်ားကိုေတာ့ လ်စ္လွဴမ႐ွဳသင့္ေပ။ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴ႐ွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ လိုအပ္သည္။ ၎တို႔၏ အသက္႐ွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဖးမကူညီရမည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ အစိုးရသည္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္ ယာယီတဲအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားထဲမွ အနည္းအက်ဥ္းသာ အစိုးရကေဆာက္လုပ္ေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ ထို႔သို႔ မေနထိုင္လွ်င္ ၿပီးသြားၿပီလားဟု ေမးစရာ႐ွိသည္။ မၿပီးဆံုးေသးေပ။ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ယာယီအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္သင့္သည္ကို စဥ္းစားရမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ လက္႐ွိေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား၏ မိုးမက်မီ အမိုးအကာေအာက္ေရာက္႐ွိေရး အိမ္မက္သည္ မျပည္စံုေသးေပ။ အခ်ိဳ႕စစ္ေဘးေ႐ွာင္စခန္းမ်ား တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္းပိုင္းကပင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ယိုးယြင္းပ်က္စီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္မိုးရာသီတြင္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား လံုလံုၿခံဳၿခံဳေနႏိုင္ေရးအတြက္ ယင္းစခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အျခားအမိုးအကာမလံုၿခံဳသည့္ စခန္းမ်ားကိုလည္း အမိုးအကာလံုၿခံဳမႈ႐ွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ေနထိုင္စရာမ႐ွိေသာ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားအတြက္လည္း ယာယီတဲအိမ္မ်ားအျမန္ဆံုး ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အေရးႀကီးေနသည္။

စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ား အမိုးအကာေအာက္ေရာက္႐ွိေရးအတြက္ အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ကူညီရန္လိုအပ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လြပ္လပ္စြာ ကူညီခြင့္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ DMG က တိုက္တြန္းလိုက္ရသည္။

Author: Admin