သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာကုိ အစုိးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ တည္ေထာင္ထားတာ မဟုတ္တ့ဲအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္က တာဝန္ရွိသူေတြက ေဒသခံေတြကုိ ဖယ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔ေနထိုင္ဖုိ႔ အင္းဒင္ေက်းရြာဘက္မွာ ေက်းရြာသစ္တည္ေဆာက္ၿပီး စားစရာေတြလည္း ေပးမယ္လုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာဆုိထားပါတယ္။ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာသစ္မွာ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔ေနထုိင္တ့ဲ အိမ္ေထာင္စု ၄၈ စု ရွိတယ္လုိ႔ ေက်းရြာကုိ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္တ့ဲ ဦးေအာင္ႏုိင္က ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက ေနအိမ္ေတြကုိၿဖိဳဖ်က္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕သေဘာထားေတြကုိ DMG သတင္းေထာက္ ဝံသ (ေမာင္ေတာ) က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

သတင္း၊ ရုပ္သံ - ဝံသ (ေမာင္ေတာ)၊ DMG

Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group