ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ ေရႊကရုဏာ ေစတနာေဆးခန္းမွာ ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာရွင္ေတြအတြက္ ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ဌာနတစ္ခုကို လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ရွိေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး DMG က ေမးျမန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ဌာန ဖြင့္လွစ္မည္

Author: Admin