(ဓာတ္ပံု - Zay Ngapali)

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္(၉)ခုနဲ႔ အျခားၿမိဳ႕နယ္ (၄)ခုမွာ ရပ္ကြက္ ၁၅ ခုနဲ႔ ေက်း႐ြာအုပ္စုေပါင္း ၁၃၇ အုပ္စုတို႔မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္(UEC)က ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

UEC က ထုတ္ျပန္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲမွာ တိုက္ပြဲတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားမႈမ႐ွိဘဲ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈ႐ွိတဲ့ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္လည္း ပါဝင္ေနတဲ့အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ႐ွိေနပါတယ္။
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ ဆံုး႐ွံဳးသြားခဲ့သလို မဲဆႏၵ႐ွင္ဦးေရ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းခန္႔ဟာလည္း ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ွံဳးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီကိစၥနဲပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကို DMG က စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

(၁) ဦးေအာင္ေက်ာ္ထီြး (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း)
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)

ပထမဆံုး UEC က ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုျမင္တဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ အံၾသမိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဟာ အခုျဖစ္ေနတဲ့စစ္ပြဲကိုထား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြပ္လပ္ေရးရၿပီးစ ကာလကတည္းကျဖစ္လာတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တိုက္ပြဲထဲမွာ ေပါက္ေတာမွာ ေသနတ္သံတစ္ခ်က္ေတာင္ မၾကားခဲ့ဘူး။ ဆိုေတာ့ ဒီေလာက္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပဆိုၿပီး UEC က ဆံုးျဖတ္လိုက္တာဟာ တကယ့္လက္ေတြ႕ေျမျမင္နဲ႔ သူတို႔ထင္ျမင္ယူဆတဲ့ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု မျဖစ္လာဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ယူဆခ်က္မွာ အကုန္လံုးလြဲေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။
အဓိက က်ေနာ္တို႔ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်၊ ေနာက္ အမ္းတို႔၊ ေတာင္ကုတ္တို႔မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်ဘဲ တစ္ျခမ္းတစ္ျခမ္း ဖ်က္သိမ္းတယ္လို႔သိရတယ္။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ဒီအထဲမွာ႐ွိတဲ့ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕အခြင့္အေရး ၅ ႏွစ္မွာ တစ္ခါရတဲ့ မိမိဆႏၵနဲ႔မိမိကိုယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ျပည္သူမွာ ဆံုးရွံဳးတယ္။

အခု စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကာလနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေရးဧရိယာတစ္ခုကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့ အခန္းက႑ေတြ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခန္းက႑ေတြကို ေဇာင္းေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ တက္လာမွာျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ႐ွိေနဖို႔ လုိအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုမွာ အခုလိုေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့အေနအထားဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ရခိုင္ကိုဗဟိုျပဳတဲ့ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြလည္းျဖစ္တယ္။ အခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပဘူးဆိုတဲ့အခါ သင္းကြက္လိုက္တာနဲ႔တူတယ္။ အဓိက နစ္နာတာက က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္သူလူထုျဖစ္တယ္။

(၂) ဦးေအးသာေအာင္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း)
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄) ၊ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ(AFP)

ပလက္ဝလို ဒီေလာက္တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မွာေတာင္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲတစ္ႀကိမ္မွမျဖစ္ဖူးတဲ့၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနတဲ့ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းမႏိုင္ဘူး ဆိုတာကေတာ့ ႐ိုးသားမႈမ႐ွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လို႔ျမင္တယ္။ သတင္းမွားထုတ္ျပန္မိတာလား၊ တကယ္လို႔ သတင္းမွားထုတ္ျပန္မိတယ္ဆိုရင္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္မီက်င္းပႏိုင္ေအာင္ အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္သင့္တယ္။

မဲေပးပိုင္ခြင့္က ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕အခြင့္အေရးပဲေလ။ UEC အေနနဲ႔ ဒီလိုဆံုးျဖတ္တာကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ျပည္သူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးက အတိုင္းအဆမ႐ွိ နစ္နာတာေပါ့၊ လံုၿခံဳမႈမ႐ွိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္သူေတြအတြက္ လံုေလာက္တဲ့အေျဖေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အျခားနည္းလမ္း႐ွာၿပီး ေျဖ႐ွင္းသင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အေျဖ႐ွာသင့္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အျခား ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုပါ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ေအာင္ စီမံသင့္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ဘာတိုက္ပြဲမွ ျဖစ္တာမ႐ွိဘူး။ တကယ္လို႔ UEC အေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအမီက်င္းပႏိုင္ရန္ ေစာလ်င္စြာျပဳလုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

(၃) ဦးေက်ာ္ဇံသာ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း)
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄)၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)

က်ေနာ္ကေတာ့ NLD အစိုးရတက္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဟာ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မဲႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႕ခြင့္မေပးခဲ့ဘူး။ ေနာက္အခုတစ္ခါ ၂၀၂၀ မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ေတာင္ မရေတာ့ဘူး။ ၿပိဳင္ခြင့္ရတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴတို႔၊ ေတာင္ကုတ္တို႔ ဆိုတာလည္း စည္ပင္ဥကၠ႒ေ႐ြးတဲ့ အဆင့္ေလာက္ေတာင္မ႐ွိဘူး။ အခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီဟာ ဒီမိုကေရစလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ေနတယ္လို႔ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ျမင္တာက ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုန္းေအာင္ လုပ္ေနတယ္လို႔ျမင္တယ္။ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ျပည္သူလူထုကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးမဲေပးဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ဟာအျမင့္ဆံုး၊ လႊတ္ေတာ္ကေျပာမွ တရားဝင္တယ္၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသာမက ကမၻာကသိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မဲေပးဖို႔ အားလံုးကိုေျပာျပတားတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း မဲမေပးရတဲ့အခါ ပိုၿပီးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခု စိုးရိမ္လာတာက ရခိုင္ျပည္မွာ သတ္ခ်င္သူကိုသတ္၊ ဖမ္းခ်င္သူကိုဖမ္း၊ ႏွိပ္စက္ခ်င္သူကိုႏွိပ္စက္ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားပါတီေတြက ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြမ႐ွိရင္ ဘယ္သူေတြကေျပာမလဲ ဆိုတာကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။

(၄) ဦးေအာင္သန္းထူး (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း)
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ(ANP)

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းခြင့္ မရတဲ့အထဲမွာ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ပါေတာ့ က်ေနာ္တို႔အံ့ၾသသြားတယ္။ ၂၀၂၀ ကာလ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကို ခန္႔မွန္းၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ဟာ ၂၀၂၀ အထဲမွာေတာင္မွ တိုက္ပြဲအႀကိမ္ေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္အထက္ကို ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ မွတ္တမ္းေတြအရ က်ေနာ္တို႔ သိရတယ္။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ တိုက္ပြဲမေျပာနဲ႔ က်ည္တစ္လံုးေပါက္တယ္လို႔ေတာင္ မၾကားဖူးဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၿငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလဟာ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြထက္ ဒီအခ်ိန္ကာလမွာ ျပည္သူေတြ ဆႏၵသေဘာတရားနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕လိုအပ္မႈဟာ အရင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြထက္ လိုအပ္ေနတဲ့ကာလလို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ယူဆတယ္။ အခုက က်ေနာ္တို႔ရခိုင္ျပည္ဟာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အဆိုး႐ြားဆံုး စစ္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ အရပ္သားျပည္သူေတြ ေသဆံုးမႈဟာလည္း တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားတဲ့ ၂၀၁၈ ၊ ၂၀၂၀ ကာလအတြင္းမွာ ရခိုင္ျပည္မွာ အရပ္သားျပည္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးေနၿပီျဖစ္တယ္။ အခုလို ျပည္သူေတြနစ္နာမႈ၊ ဒုကၡခံစားေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာျဖစ္ေစ၊ ကမၻာကိုေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပဖို႔အတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ နစ္နာမႈေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္။ အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္သူေတြက နစ္နာတာပဲျဖစ္တယ္။

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္

Author: Admin