ရခိုင္တကၠသိုလ္က်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ရခိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢကို ျပန္လည္အသက္ဝင္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားထုေတြကို စည္းရံုးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Author: DMG