ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စီပြားေရးႏွင့္ တစ္ျခားကိစၥရပ္ေတြဟာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြက ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

သတင္း - စိမ္းကိုကို

Author: DMG