ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပိုင္းေတြမွာ အမ်ားဆံုးနိမ့္က်ေနၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္းအခက္အခဲမ်ိဳးစံုနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

သတင္း - ေမာင္ေဇာ္ခို္င္