အေ၀းေျပးကားဂိတ္ကို ၿမိဳ႕နဲ႔(၃) မိုင္ခန္႔ ေဝးကြာတဲ့ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ေတြ ေစ်းျမင့္တက္လာႏိုင္သလို ခရီးသြားျပည္သူေတြအတြက္လည္း အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးလို႔ အေဝးေျပးကားကြင္း ဂိတ္မွဴးေတြက ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

သတင္း - ခိုင္မင္း(ေက်ာက္ျဖဴ)

Author: ခိုင္မင္း(ေက်ာက္ျဖဴ)