ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွာ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကေန ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ အခမဲ့ေဆးကုသေပးမႈကို UEHRD က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအဖြဲ႕ရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ ပထမဆံုးေန႔အခမဲ့ေဆးကုသေပးရာမွာ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္အတြင္းက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈခံယူဖို႔လာေရာက္သူ လူဦးေရ ၉၈၀ ေက်ာ္႐ွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သတင္း - ခိုင္မင္း(ေက်ာက္ျဖဴ)

Author: ခိုင္မင္း(ေက်ာက္ျဖဴ)