ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕တည္ႏွစ္ေပါင္း ၁၉၀ ရွိေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရဲ႕ သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသထြက္မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ျဖစ္တဲ့ ေရႊကၽြန္းသႏၱာမဂၢဇင္း အမွတ္ ၆ ကို ထုတ္ေဝသြားဖို႔ စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။

သတင္း - ခုိင္မင္း (ေက်ာက္ျဖဴ)

Author: ခိုင္မင္း(ေက်ာက္ျဖဴ)