အဲ့ဒီသင္တန္းကို မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းခင္ေက်းရြာမွာ ဒီကေန႔ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး တစ္လ တိတိ သင္တန္းသား ၂၅ ဦးကို အခမဲ့သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို စက္မႈလုပ္ငန္းေတြသင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တစ္ပုိင္ တစ္ႏိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္လာႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။

သတင္း - ေအာင္ေကာင္းေဇာ္