ရခိုင္ျပည္နယ္ကေနရပ္စြန္႔ခြာမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဦးေဆာင္တဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

သတင္း - ေနဝင္းစံ

Author: ေနဝင္းစံ