ရခိုင္စစ္မီးႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာသည္။ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ေျမစာပင္ျဖစ္ေနၾကရၿပီး အခက္အခဲမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၾကသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရ (၇၀၀၀)ခန္႔မွာ မိမိေနရပ္ကို စြန္႔ခြာၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနၾကရသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔ၾကား ေက်းရြာအနီးတို႔တြင္ပင္ တိုက္ပဲြဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားမႈရွိၿပီး တိုက္ပဲြအနီးရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားမွာ အထိနာၾကရသည္။ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္မႈရွိလွ်င္ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းကမွ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈ မရွိၾကေပ။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္သာ စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိၾကသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ကဆိုလွ်င္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဖူးေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးတစ္ခု ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုသည္ မင္းဖူးေက်းရြာသို႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စစ္ေဆးရန္ လာေရာက္စဥ္ ေက်းရြာအနီး မိုင္းေပါက္ကဲြမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္က ေက်းရြာအတြင္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္  အသက္ (၁၉) ႏွစ္အရြယ္ မရီရီစိုး က်ည္ဆန္ထိမွန္၍ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္ကမူ မိသားစု၀င္မ်ား ေျပာဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး မိမိတို႔ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ AA ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အလားတူ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)ကလည္း မိမိတို႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားျခင္းမဟုတ္၊ တပ္မေတာ္က ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

က်ည္ဆန္ထိမွန္၍ ေသဆံုးသြားသူမ်ားတြင္ မရီရီစိုး တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေပ။ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ကလည္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သမီးလွေက်းရြာက အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ႏိုင္စိုးမွာ က်ည္ဆန္ထိမွန္၍ ဒဏ္ရာရရွိကာ ေသဆံုးသြားသည္။ က်ည္္ဆန္ထိမွန္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား အေရအတြက္လည္း မ်ားျပားလာသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚရျခင္းကို မည္သည့္အဖဲြ႔ကမွ ၀န္ခံျခင္းမရွိေပ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေနရျခင္းမွာ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို မည္သူမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္လို႔ မရႏိုင္ေပ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္ မိမိလူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ေရး၊ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရး စသည္တို႔အတြက္ တိုက္ပဲြ၀င္ေနျခင္းဟု ဆိုသည္။ အလားတူ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အတြက္ ကာကြယ္တိုက္ခိုက္ေနရျခင္းဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ မေျပလည္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား မရွိေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေစမည့္အေရးကို မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔ကမွ် မလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး တိုက္ပဲြၾကားတြင္ရွိေနသည့္ ေျမစာပင္ ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို မလိုလားေပ။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္သာ မိမိတို႔ေနရပ္တြင္ ေနထိုင္ခ်င္ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားကဲ့ပင္ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မွ တိုက္ခိုက္ခ်င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မေျပလည္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္၍ ေျဖရွင္းေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ေလးလေက်ာ္ၾကာ အပစ္ရပ္စဲထားသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ အပစ္ရပ္စဲမႈ ႏွစ္လျပည့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမွာ ေရေရရာရာ မရွိေသးေပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ျပင္းထန္ေနသည့္ တိုက္ပဲြသည္ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈ မေျပလည္မႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပဲြမ်ားကိုရပ္စဲၿပီး စားပဲြ၀ိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးရန္  အေရးႀကီးေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။

လတ္တေလာ အေနအထားအရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တိုက္ပဲြရပ္တန္႔မည့္အေနအထား မျမင္ေတြ႔ရေသးေပ။ တိုက္ပဲြ ပိုမိုျပင္းထန္လာမည့္ အလားအလာကိုသာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ထို႔႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားရာတြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား မထိခိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မိမိတို႔  Development Media Group က တိုက္တြန္းလိုက္ရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ရွိေသာ Development News Journal အမွတ္ (၁၀၄) မွ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

Author: DMG