အမုန္ုးတရားႀကီးထြားမႈသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။ ယင္းအထဲတြင္ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာမွ စတင္၍ အမုန္းတရားႀကီးထြားမႈသည္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေျပလည္မႈ ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလွ်င္ ကာလၾကာသည့္တိုင္ ေျပလည္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ရခိုင္တို႔ၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ၾကားတြင္ သံသယအျမင္မ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈမႈမ်ားရွိသည္။

ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ ေျပလည္မႈ မရရွိေသးေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ၾကား  ပဋိပကၡ ယခုထက္ ပိုမိုမႀကီးထြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ တာဝန္ရွိေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ တိုက္ပဲြေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေနသည္ကိုပင္ ယခုထက္ မၿငိမ္မသက္ပိုမိုျဖစ္ေအာင္ အစြန္းေရာက္တခ်ိဳ႕က မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ရခိုင္တို႔ၾကားတြင္ တင္းမာမႈ ျဖစ္ေစမည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္တို႔တြင္လည္း ေရးသားမႈမ်ားရွိလာသည္။

မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ရခိုင္မ်ားကို ရန္တိုက္ေပးျခင္း မြတ္ဆလင္မ်ားကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း ရခိုင္မ်ားကို ေသြးထိုးေပးျခင္း စသည့္ ရွက္ဖြယ္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေနသည့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားၾကရာ တစ္ခ်ိဳ႕က AA သည္ ရခိုင္ လူမ်ိုးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ကိုမွ တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေနပါက ရခိုင္ျပည္သည္ "ကုလားျပည္" ျဖစ္သြားနိုင္သည္ဟု ေျပာဆို ေရးသားေနၾကသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမွာ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမဟုတ္။ ႏုိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား မေျပလည္၍ တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေရးကို လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ မေရာေထြးသင့္ေပ။ စစ္ေရးကို လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးပါက မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။

ဤသို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည့္ ေရးသားမႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္တားဆီးရမည္ျဖစ္ၿပီး တားဆီးမရလွ်င္ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူရမည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကလည္း အမုန္းစကားမ်ားကို ဖယ္ရွားသုတ္သင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရကာ ပညာေရး က်န္းမာေရး စီပြားေရး နိမ့္က်ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ခံေနရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အခ်ိန္တြင္ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ျပည္နယ္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမေဆာင္ဘဲ အႏႈတ္လကၡဏာသာ ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရးဆူပူမႈသည္ ႏိုင္ငံ တဝွမ္းတြင္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သတိထားစရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေန႔က အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ရာမဇန္ဥပုသ္လကာလ ယာယီဝတ္ျပဳေဆာင္မ်ားကို အစြန္းေရာက္ လူအုပ္စုမ်ားက အတင္းပိတ္သိမ္းခိုင္းခဲ့ရာမွ စတင္ကာ ဆူပူမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဆူပူမႈကို အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ျဖစ္ပြားလာမယ့္ အက်ိုးဆက္ကို မေတြးဝံ့စရာပင္။

ျပည္သူလူထုသည္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ မဝင္မိေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ၾကေစလိုသည္။ လံႈ႔ေဆာ္ ဖန္တီးမႈမ်ားကိုလည္း စိတ္ခံစားမႈျဖင့္မတုန္႔ျပန္မိၾကရန္ သတိရွိၾကေစလိုသည္ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ထည့္သြင္း၍ ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့သည္။

တခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး၌လည္းေကာင္း စီးပြားေရးအတြက္လည္းေကာင္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဘာသာေရး လူမ်ိုးေရး ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးတတ္ၾကသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကိုပင္ "မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသူ"ဟု သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ေခၚေဝၚသမုတ္ ၾကေသးသည္။

မိမိႏိုင္ငံ မိမိလူမ်ိဳး မိမိဘာသာသနာကို အစစ္အမွန္ခ်စ္လွ်င္ ထိုသို႔ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ သိကၡာက်မည့္ အလုပ္ကို လုပ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ မည္သည့္ ႐ႈေထာင့္ဘက္ကၾကည့္ၾကည့္ ေကာင္းသည္ဟူ၍မရွိ။ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ေပၚလာစၿမဲျဖစ္သည္။ မိမိအမ်ိဳးကိုခ်စ္၍ သူတပါး အမ်ိဳးကိုမုန္းရန္ မလိုအပ္ေပ။ မိမိအမ်ိဳးကိုလည္း ခ်စ္ၿပီး သူတပါးအမ်ိဳးကိုလည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားရန္ လိုသည္။

ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ ယင္းကဲ့သို႕ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ မဝင္မိေအာင္ မြတ္ဆလင္ေရာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ပါ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႀကိဳးစားသူမ်ား လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းဆန္႔က်င္ၾကရန္ မိမိတို႔ Development News Journal က တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။