အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | DMG

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာၿပီျဖစ္သလို မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္လည္း ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲႏွင့္ ကပ္ေဘးဒဏ္ကို အလူးအလဲခံေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ကား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ အခြင့္မသာဘဲ အခက္အခဲရွိေနၿပီး ျပည္သူလူထုကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးေနသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးရသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား၊ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ မ်ားျပားလာသည့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေရးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဝမ္းနည္းမႈ၊ ပူေဆြးမႈတို႔မွအပ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားမႈ မျပသႏိုင္ခဲ့ေပ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ အေျခအေန ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ကိုဗစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး အစိုးရက ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးကို မိမိေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ အမိန႔္ထုတ္ျခင္း၊ ညမထြက္ရအမိန႔္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားတို႔အဖို႔လည္း စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ နဂိုကပင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားမႈမရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ပို၍ပင္ အေျခအေနဆိုးသြားေပသည္။

လက္ရွိတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ထိုသို႔အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနၾကသည္။ ကိုဗစ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မဲဆြယ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ပုိ၍ဆုိး၀ါးသည္မွာ တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလအထိ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ပိတ္ပင္ထားဆဲမွာလည္း ျပည္သူမ်ားအား အြင္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ အခက္ႀကဳံေနၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္ဝင္စားလာရန္ အေရးႀကီးသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲသည္လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျပင္းထန္လာျခင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အေျခအေနတင္းမာလာမႈတို႔ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာဦးမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်င္ ျပည္သူမ်ား အသက္အုိးအိမ္မလုံၿခဳံျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူကိုယ္စားျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူ႔အသံမ်ား ေပၚလြင္ထင္ဟပ္ေအာင္ တင္ျပၾကရမည္ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈရွိေနသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရက အင္တာနက္အျပည့္အဝမေပးျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝင္ခြင့္မျပဳသည့္အေျခအေနတြင္ မိမိမဲဆႏၵနယ္တြင္ မိမိတို႔အားကိုးရမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိလွ်င္ လူထုအသံသည္ ထင္သေလာက္မေပါက္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရေပသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ထုတ္ျပန္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားေလာင္း စာရင္းမ်ားအရ ရခိုင္ႏွင့္ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အက်ိဳးမ်ား၊ ရခိုင္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္၊ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

တစ္ဖက္မွာ ထိုသို႔ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားလာရန္ အထူးအေရးႀကီးေပသည္။ လူမႈဘဝဖူလုံမႈရွိမွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကိုဗစ္ကာလတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ယေန႔အထိေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္သည္ကို မျမင္ေတြ႕ရေသးေပ။

အလားတူ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနလွ်င္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ မလုံၿခဳံေသာေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာ့က်ႏိုင္သည္ရွိသျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန႔္ၾကရန္လိုအပ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္လုံၿခဳံေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လို အပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရသည္။

Author: Admin