ေမလ ၁၈ ရက္ ဂြမ္ဂ်ဴးအေရးအတြင္း ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ား။ (ဓာတ္ပုံ - Wikipedia)

DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရကို ျဖတ္ခ်ၿပီးသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပိုင္းကစၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူေပါင္းအနည္းဆုံး ၁၈ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ အေျခအေနပိုမိုဆိုး႐ြားလာခဲ့ၿပီး အနည္းဆုံး လူ ၃၈ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကလည္း ‘လိုအပ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား အားလုံးအသုံးျပဳၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကိုအေရးယူဖို႔’ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုယ္စားကုလသမဂၢကိုတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါစကားမ်ား ေျပာဆိုၿပီးေနာက္မွာေတာ့ တရားဝင္ခန႔္အပ္ထားေသာ သံအမတ္ႀကီးဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ မတရားရယူထားေသာ စစ္တပ္က အလုပ္မွရပ္ဆိုင္းေၾကာင္းေၾကညာၿပီး “သူခိုးကလူျပန္ဟစ္”ခဲ့သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ဘုရင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္အတူ ေဘက်င္း၏ ႏိုင္ငံေရးဩဇာကို ဆန႔္က်င္ခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္ဆန႔္က်င္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔မွ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကတူညီေနၿပီး ဒီမိုကေရစီဆိုေသာအရာတခုတည္းကိုသာ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္းဆိုသူတို႔၏ အသံကလည္း ေန႔စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ဤေနရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာရမည့္ အခ်က္တခ်က္က ၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၁၉၆၀ မွ ၁၉၈၀ အထိ “ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား”ႏွင့္ ဆင္တူေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား၏ စစ္တပ္ဆန႔္က်င္ေသာ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားမွတဆင့္ အဆင့္ျမင့္ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း လက္ရွိအေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈသည္ ေတာင္ကိုရီးယားဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားကို သမိုင္းဝင္စံျပတစ္ခုအျဖစ္ တခါတရံ ရည္ၫႊန္းေလ့ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၅ ဒသမ ၁၈ ဂြမ္ဂ်ဴး အေရးအခင္းတြင္ ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ေစရန္ ရည္ၫႊန္းဖြဲ႕ဆိုခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပသီခ်င္းျဖစ္သည့္ “Marching for the Forerunners”ကို ကန္တုံႏွင့္ ဗမာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုင္းဆႏၵျပသူမ်ားကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၇ ဇြန္လ အေရးအခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းဆႏၵျပသူမ်ား၏ ကန႔္ကြက္စာတစ္ေစာင္ကို ကိုရီးယားဘာသာျဖင့္ တြစ္တာေပၚတင္ခဲ့သည္။

အမည္မေဖာ္လိုေသာ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သူ တစ္ဦးကလည္း “A Taxi Driver“ ဒါမွမဟုတ္ “1987”လို ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားမွာ အစိုးရဘယ္လိုအလုပ္ လုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အ႐ုပ္ေတြနဲ႔ အေကာင္းဆုံးေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး လူေတြက တူညီတာေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာျမင္ခဲ့တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လႈပ္ရွားမႈက ရွည္လ်ားၿပီး ခါးသီးစရာျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းက ေနာက္ဆုံးမွာ ေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိႏိုင္သည္ဟုလည္း ေဝဖန္ေရးသမားေတာ္ေတာ္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆႏၵျပသူမ်ားအၾကား ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေစသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ၎၏ဒီမိုကေရစီကို မည္ကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ႏွင့္ ၎ေအာင္ျမင္မႈက အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ စံျပျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လႈပ္ရွားမႈ

၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္အင္ပါယာကိုစစ္ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္က ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေတာင္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း လြတ္လပ္ေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္သည့္ Syngman Rhee ဦးေဆာင္ေသာ အမည္ခံဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ကိုရီးယားစစ္ပြဲက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန႔္က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး Rhee ၏ ၁၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွည္ၾကာေစမည့္ တင္းက်ပ္ေသာ သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲမသမာမႈအၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ အဆုံးသတ္သြားခဲ့သည္။ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ Rhee ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားက ကန႔္ကြက္ခဲ့ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၄ ဒသမ ၁၉ ေတာ္လွန္ေရးဟု နာမည္တြင္ခဲ့ေသာ အဆိုပါေတာ္လွန္ေရးဆႏၵျပပြဲက ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈတရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

Rhee လည္း ရာထူးမွဆင္းခဲ့ၿပီး ဟာဝိုင္ယီတြင္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံေနခ်ိန္မွာပင္ ဒုတိယေျမာက္သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္တရပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄ ဒသမ ၁၉ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ေတာင္ကိုရီးယားဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း “မတရားမႈမ်ားကိုဆန႔္က်င္ေသာ ၁၉၆၀၊ ၄ ဒသမ ၁၉ ေတာ္လွန္ေရး၏ ဒီမိုကရက္တစ္ႏႈန္းစံမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံသြားမည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယသမၼတႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Park Chung-hee  ေခါင္းေဆာင္ေသာစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္သာၾကာခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတအျဖစ္ အာဏာရလာေသာ Park က တတိယသမၼတႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၇၉ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း မခံရခင္အခ်ိန္အထိ ၁၆ ႏွစ္ၾကာ ပါ့ခ္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ လ်င္ျမန္ေသာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို သမၼတ Park ကႀကီးၾကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားဒီမိုကေရစီ ပ်က္စီးခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း Park သည္ေဝဖန္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၇၂ ေအာက္တိုဘာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ Yushin စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး သြယ္ဝိုက္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ သမၼတအား အကန႔္အသတ္မဲ့အာဏာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ Yushin အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သို႔မဟုတ္) စတုတၳသမၼတႏိုင္ငံကို ေတာင္ကိုရီးယား ဒီမိုကေရစီအေမွာင္ေခတ္အျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ ရွားမႈႀကီးျဖစ္ေသာ ၁၉၇၉ ဘူဆန္ ႏွင့္ မာဆန္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အင္အားသုံးႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၁၉၇၉ ေအာက္တိုဘာတြင္ ပါခ့္လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Chun Doo-hwan ဦးေဆာင္ေသာစစ္တပ္က ထိုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွာပင္ ေနာက္ထပ္အာဏာသိမ္းခဲ့ျပန္သည္။ အဆိုပါအာဏာသိမ္းမႈကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ လူထုဆန႔္က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ အဆိုပါေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စစ္တပ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ေမလ ၁၈ ရက္ ဂြမ္ဂ်ဴးအေရးအခင္းေၾကာင့္ အရပ္သား ၁၆၅ ေယာက္ေသဆုံးခဲ့သည္။ ပါ့ခ္ကဲ့သို႔ပင္ ခ်န္လည္းသမၼတျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ပၪၥမေျမာက္သမၼတႏိုင္ငံဟု လူသိမ်ားေသာ အစိုးရသစ္တရပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျပန္သည္။

ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စစ္တပ္ကဖိႏွိပ္ေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတာင္းဆိုမႈ ျမင့္တက္လာသကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေတာင္းဆိုမႈလည္း ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ ခ်န္၏သမၼတသက္တမ္း မကုန္ဆုံးခင္တႏွစ္အလို ၁၉၈၇ ၊ ဇြန္လအေရးအခင္းႀကီး တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။ ဇြန္လအေရးအခင္းက ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူတို႔၏ ေနာက္ဆုံးတိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ခ်န္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြး ေကာက္ပြဲစနစ္ကို အာမခံရန္ႏွင့္ သမၼတအား ျပန္လည္ခန႔္အပ္ျခင္းကို ကန႔္သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ ဆ႒မသမၼတႏိုင္ငံဟု လူသိမ်ားေသာ လက္ရွိဒီမိုကေရစီအစိုးရကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခ်န္လည္း အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေလေတာ့သည္။

“ေတာင္ကိုရီးယားနည္းလမ္း”ျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဒီမိုကေရစီအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

ေတာင္ကိုရီးယားဒီမိုကေရစီသည္ ၂၇ ႏွစ္တာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ရလာဒ္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုႏိုင္မႈစြမ္းအားက အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားအား လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအစိုးရအျဖစ္ မည္သို႔မည္ပုံ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္တူညီေနသည္။ အတိတ္ကေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ၊ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္အေပၚ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈတိုးလာသည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရဆိုသူမ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗုံး၊ မီးသတ္ပိုက္ႏွင့္ ယုတ္စြအဆုံး က်ည္အစစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္က ျမန္မာစစ္တပ္ကို သတိေပးေျပာဆိုထားသလို လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားပိုတိုးလာသည္။ ေရရွည္မွာေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ၁၉၈၇ ေတာင္ကိုရီးယားရလာဒ္မ်ားအတိုင္း ရလာႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အဓိကကြဲျပားျခားနားခ်က္ ၂ ခုရွိေနေသးသည္။ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီအေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထား ဆက္ဆံသလဲဆိုေသာအေၾကာင္းေပၚမူတည္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားမႈျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္ေအးကာလအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန႔္က်င္ေရး ဩဇာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီသည္ ေတာင္ကိုရီးယားလူထုအၾကား အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီႏႈန္းစံမ်ားကို အေလးေပးဖို႔လိုအပ္ေလသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီထက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ တရားမွ်တမႈရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၏ ပထမဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ အရပ္သားအစိုးရအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ခဲ့သည့္တိုင္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ ယူထားၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္က ျပည္ေထာင္စုဩဇာအာဏာတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန႔္အပ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

စစ္တပ္ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈမွ တရားမွ်တေသာ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ခြင့္ျပဳမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးတြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ အျမစ္တြယ္ရန္အတြက္ ေနရာအကန႔္အသတ္ရွိေနသည္။

ထိုင္းတြင္ Siamese ေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္လာၿပီး ထိုင္းဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မၾကာခဏအာဏာသိမ္းျခင္းက နည္းလမ္းတခုျဖစ္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ား မၾကာခဏပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ၁၃ ႀကိမ္အထိရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအာဏာရထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပရာယြတ္က ၂၀၁၄ တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘုရင္စနစ္သည္ အျခားေသာ ၿဗိတိန္ (သို႔မဟုတ္) ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ ဘုရင္စနစ္ႏွင့္မတူဘဲ ထိုင္းဘုရင္စနစ္က ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ခိုင္မာေသာအခန္းက႑မွ ရွိေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ၎တို႔တရားဝင္မႈ၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာ္ဝင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အားကိုးေနရသည္။

လူထုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရ၏တရားဝင္မႈကို ေသခ်ာေပါက္ စိန္ေခၚႏိုင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမႈမ်ား လြယ္လြယ္ကူကူ လစ္လ်ဴရႈခံေနရသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေျမာက္အာရွႏွင့္ ၂၀၂၀ အေရွ႕ေတာင္အာရွအၾကားက သိသိသာသာကြာျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ ဇြန္လအေရးအခင္းက စစ္ေအးတိုက္ပြဲမၿပီးဆုံးခင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းကာလအထိ တ႐ုတ္၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတို႔ႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး မထူေထာင္ခဲ့ေပ။ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုအား ဆန႔္က်င္ရန္ ၎၏လုံၿခဳံေရးအတြက္ အေမရိကန္ကို အားကိုးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔အာဏာကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အေမရိကန္ေထာက္ခံမႈလိုအပ္သည္။

ခ်န္အေနျဖင့္ သူ၏အာဏာ လက္လႊတ္ခဲ့ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတခုမွာ ဝါရွင္တန္ေထာက္ခံမႈ ဆုံးရႈံးသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဇြန္လအေရးအခင္းကာလအတြင္း အရပ္သားမ်ားအား အင္အားသုံးျခင္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ေရဂင္အစိုးရက ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အနည္းငယ္သာရွိ၍ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အတူ အေမရိကန္၏ေထာက္ခံမႈ ဆုံးရႈံးျခင္းသည္ ေျမာက္ပိုင္းလုံၿခဳံေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။

ဆန႔္က်င္ဘက္အားျဖင့္ လက္ရွိအေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကားက အားၿပိဳင္မႈအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲၿပီးဆုံးခ်ိန္မွစ၍ ေဒသတြင္းတ႐ုတ္ဩဇာျမင့္တက္လာၿပီး ေဘက်င္းသည္ ၎၏အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအားေက်ာ္လြန္ၿပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အေမရိကန္တည္ရွိမႈကို စိန္ေခၚလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုံးသပ္သူအခ်ိဳ႕ကလည္း တ႐ုတ္သည္ စစ္တပ္ထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရကို ပိုၿပီးအေလးထားလိမ့္မည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ခ်န္ဟိုင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျမင္ခ်င္ေသာ အရာမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎အစား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုသာ လိုလားသည္ဟုဆိုသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ CDM လႈပ္ရွားမႈ ၂ ခုလုံးက တ႐ုတ္အတြက္ မတည္ၿငိမ္မႈ၏ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ရႈျမင္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈကို ရႈတ္ခ်ကန႔္ကြက္ေသာ UN လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္ကိုပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုတားဆီးရန္အတြက္ တက္ႂကြေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ျပသျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္မႈ (သို႔မဟုတ္) အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ပိုၿပီးျပင္းထန္လာပါက တ႐ုတ္အေနျဖင့္ အာဏာရွင္အစိုးရအား ပံ့ပိုးရန္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ အေမရိကန္ထံမွ ယုံၾကည္မႈဆုံးရႈံးရလွ်င္ေတာင္မွ တ႐ုတ္ထံမွ ေထာက္ခံမႈရယူႏိုင္သည္။

အာရွ၏ ဒီမိုကေရစီအနာဂတ္

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ဒီမိုကေရစီသည္ လူထုေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္သာမက အစိုးရ၏ တရားဝင္မႈရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ျပင္ပပါဝါအေပၚ မွီခိုအားထားမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ လက္ရွိတြင္ အလားတူပုံစံ ျဖတ္သန္းေနေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္းဒီမိုကေရစီအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ စံျပျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုတစ္ခုတည္းႏွင့္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါ။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ ဥပမာေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈပုံစံသစ္ “Milk Tea Alliance”က ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ လိုခ်င္သနည္းဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးေပ။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုၿပီးခက္ခဲေသာ ႐ုန္းကန္မႈႏွင့္ ေဝဒနာမ်ား ရွိလာလိမ့္ဦးမည္သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

The Diplomat တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ Choi Seong Hyeon ၏ Can Southeast Asia Follow South Korea’s Democratization Model? ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားပါသည္။

Author: Admin