(ဓာတ္ပံု - AP)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္တပ္၏ အာဏာရယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသံုးဦးအား ၿဗိတိန္က အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းလႈိင္တို႔၏ ယူေကတြင္ရွိေနသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သလို ႏိုင္ငံတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္လည္း ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဒိုမစ္နစ္ရက္က ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာရယူမႈအေပၚ ရႈတ္ခ်လိုက္သလို ျမန္မာလူထုအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူေရး ႏိုင္ငံတကာ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ အတူ ရပ္တည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ၿဗိတိန္သည္ စစ္တပ္အာဏာရယူမႈ မေပၚေပါက္မီတည္းက ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ၁၆ ဦးအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

Author: Admin