စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဗီဗီယန္ ဘာလာကရစ္ရွနန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား” ရွိေနေသာ္လည္း သူ႔အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို မေထာက္ခံေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ လက္ရွိ အာဏာရယူထားသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ ဘာလာကရစ္ရွနန္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ေနသည့္ စင္ကာပူအေနျဖင့္ ဆူပူမႈမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈ၊ စစ္သားမ်ား ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမမ်ားေပၚ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား ထြက္ေပၚလာမႈတို႔အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

 “လက္နက္မပါတဲ့ အရပ္သားေတြအေပၚ အၾကမ္းမဖက္သင့္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့အေျဖတစ္ခု ထြက္ေပၚလာဖို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီသည္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုအာဏာသိမ္းမႈသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားေစသည့္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ အရဲစြန္႔ ဆက္ဆံရမည့္ ပံုရိပ္အေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျမင့္မားသည့္ ေအာက္ေျချမန္မာလူထုကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဤအခ်က္ကို ဂ်ာမနီအပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရးမူ ရွိေနသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဝန္ႀကီးကရစ္ရွနန္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ေျပာၾကားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: DMG