ထရမ့္သည္ အေမရိကန္သမၼတရာထူးရယူျပီး ၇ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာပင္ ပဏာမခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ထိုစဥ္က ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - BOB DAEMMRICH/ZUMA PRESS)

ေဒၚနယ္ထရမ့္ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာအပါအဝင္ အာရွႏွင့္ အာဖရိကမွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇ ႏုိင္ငံကို ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား တုိးျမွင့္သြားရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု Wall Street Journal တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား တုိးျမွင့္သြားမည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇ ႏုိင္ငံ ထဲတြင္ ဘီလာရုစ္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ ျမန္မာ၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဆူဒန္၊ အယ္ရစ္ထရီးယား ႏွင့္ တန္ဇန္နီးယား ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႕မွ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခြင့္ လံုးဝပိတ္ပင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗီဇာအမ်ိဳးအစားကန္႔သတ္မႈမ်ား အပါအဝင္ အျခားကန္႔သတ္မႈမ်ား တုိးျမွင့္ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ အေမရိကန္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူနည္းပါးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွႏုိင္ငံသားမ်ားကို မဲႏိႈက္ျပီး မဲေပါက္သည့္ကံထူးရွင္မ်ားကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ Green Cards ထုတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ထိုႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကို ယင္းအခြင့္အေရးဆက္လက္မေပးေတာ့ဘဲ ရပ္တန္႔သြားဖြယ္ရွိေနသည္။

ထရမ့္အစိုးရသည္ မဲႏိႈက္ျပီး Green Cards ထုတ္ေပးသည့္အစီအစဥ္ကို ရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆိုဖူးျပီး ယင္းအစီအစဥ္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြက္ မလိုအပ္သည့္သူမ်ားကို ႏုိင္ငံအတြင္း လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ေပးရာ ေရာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။ ထို႔ျပင္ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားအစား ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏုိင္ငံအတြင္းလာေရာက္ေနထိုင္ ေစမည့္ ဗီဇာစနစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း အဆိုျပဳခဲ့ဖူးသည္။

ယခုထြက္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံ ၇ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳထားသည့္စာရင္း မဟုတ္ေသးဘဲ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏုိင္ငံ၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကို စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းျပဳ၊ မျပဳႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယခုသတင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အမိေျမလံုျခံဳေရးဌာနက မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ေပးျခင္းမရွိသလို ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ကလည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္သည္။

ထရမ့္သည္ အေမရိကန္သမၼတရာထူးရယူျပီး ၇ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာပင္ ပဏာမခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ထိုစဥ္က ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္၏အစိုးရအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ယင္း ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈကို အေမရိကန္တရားရံုးခ်ဳပ္က ပယ္ခ်ခဲ့ျပီး ၂၀၁၇၊ စက္တင္ဘာတြင္ တတိယအၾကိမ္တင္သြင္းသည့္ ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမွသာ တရားရံုးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳမႈကို ရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္တုိ႔၏ ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈ ခံထားရေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆီးရီးယား၊ ယီမင္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔မွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားမွ အစိုးရအရာမ်ားျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ၾကိမ္ ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ ထြက္ေပၚလာသည့္ႏုိင္ငံ ၇ ႏုိင္ငံမွာမူ ထိုစဥ္ကကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ စိုးရိမ္ရသည့္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံမ်ား အမ်ားစုမဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း ဗီဇာသက္တမ္း ကုန္ဆံုးျပီးေနာက္ တရားမဝင္ဆက္လက္ႏုိင္ထိုင္မႈ ျမင့္မားေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

Author: Admin