၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ မူလတန္းကေန အထက္တန္းေက်ာင္းအထိ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ အဆင့္တုိးျမွင့္ေပးခ့ဲေပမယ့္ အထက္တန္းပညာကုိ သင္ၾကားေပးမ့ဲ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ မရွိတာေၾကာင့္ အထကခြဲက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စာေမးပြဲ အက်မ်ားတယ္လုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္းလွက ေျပာပါတယ္။

သတင္း - ခိုင္႐ိုးလ