ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ျဂင္ႀကီးေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းေက်းရြာနဲ႔ မေဒးကၽြန္းေက်းရြာေတြကေန တရုတ္ႏိုင္ငံကို အလုပ္လုပ္ဖို႔သြားေရာက္တဲ့ လူ(၁၃) ဦးဟာ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အဆက္အသြယ္ မရေသးတဲ့အတြက္ မိသားစုဝင္ေတြက စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါတယ္။

သတင္း - ခိုင္မင္း (ေက်ာက္ျဖဴ)

Author: ခိုင္မင္း(ေက်ာက္ျဖဴ)