ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြကို ရခိုင္မ်ိဳးေစာင့္အုပ္စု ARG က လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးသင္တန္းတစ္ခုကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ကေန ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနပါတယ္။
 
သတင္း - ၀ံသ (ေမာင္ေတာ)
 
Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group