ရခိုင္ျပည္နယ္က လယ္သမားေတြအေနနဲ႔ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္တာဟာ အက်ိဳးအျမတ္မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနတာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လယ္ယာေျမကို စြန္႔ခြါတဲ့ႏႈန္းထားက တေျဖးေျဖးပိုမ်ားလာေနတယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသမဂၢရဲ့ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဇံက DMG ကိုေျပာပါတယ္။ 

Author: Admin