ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ခရုိင္ၿမိဳ႕ေတြျဖစ္တ့ဲ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲ၊ ေမာင္ေတာနဲ႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတြမွာ လုံၿခံဳေရးပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔ CCTV ကင္မရာေတြ တပ္ဆင္ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သတင္း - ခုိင္မင္း (ေက်ာက္ျဖဴ)

Author: ခိုင္မင္း(ေက်ာက္ျဖဴ)