ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဒီေရေတာျပဳန္တီးေနရျခင္းမွာ ပုဇြန္ကန္နွင့္လယ္ေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု တာဝန္ရွိသူမွေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ 

{youtube}sNVRboxofIQ{/youtube}

 

Author: ဟန္ထူးေဇာ္