၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းမွာ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံကို ေဒၚလာ ၁၄ သန္းေက်ာ္အထိ ပို႔ကုန္တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းက သိရပါတယ္။

သတင္း - ဝံသ (ေမာင္ေတာ)

Author: DMG